Ben Byng: Guinea Fowl Parachute

Ben Byng: Guinea Fowl Parachute

RECIPE:

Hook: Daiichi 1190 #14
Thread: 8/0 Tan
Tail: Dun Hackle
Body: Tan Dubbing
Thorax: Tan Dubbing
Wing post: Guinea Fowl Feather
Legs: Dun Hackle.

Buy $2.49 Share
Ben Byng: Guinea Fowl Parachute

1 Video

 • Ben Byng: Guinea Fowl Parachute

  RECIPE:

  Hook: Daiichi 1190 #14
  Thread: 8/0 Tan
  Tail: Dun Hackle
  Body: Tan Dubbing
  Thorax: Tan Dubbing
  Wing post: Guinea Fowl Feather
  Legs: Dun Hackle.